Capris flora - Register

Baldersbrå Besksöta Blåklocka Blodnäva
Blodrot Brunört Fackelblomster Flockfibbla
Groblad Gråfibbla Gul fetknopp Gulmåra
Gåsört Johannesört Kaprifol Krusskräppa
Kråkbär Kvanne Käringtand Kärleksört
Mjölkört Prästkrage Rödklöver Rölleka
Smörblomma Stensöta Stinknäva Strandglim
Strandråg Styvmorsviol Trift Vit fetknopp
Vitknavel Vresros